nạp thẻ football master 2

Bước 1: Mở game Football Master 2.

Bước 2: Tìm đến cài đặt.

Bước 3: Bạn sẽ nhìn thấy được ID Tài khoản của mình ở dưới cùng.

Hoặc bạn có thể xem mẫu hình hướng dẫn dưới đâyDownload game Football Master 2

tải Football Master 2 trên app store


tải Football Master 2 trên google play store


nạp football master 2